Dokumente bereit zum Download - hier klicken!

Informacja o polityce prywatności

Informacja o polityce prywatności

Poniższe oświadczenie opisuje praktyki w zakresie zbierania i rozpowszechniania danych osobowych stosowane przez Grupę „TALIS” (TALIS Management Holding GmbH) z siedzibą pod adresem Meeboldstraße 22, 89522 Heidenheim, NIEMCY, zarejestrowaną pod numerem HRB 729766. Niniejsze oświadczenie stworzyliśmy po to, aby okazać nasze zdecydowane zaangażowanie w ochronę prywatności i dopilnować, aby nasi klienci i inne osoby uzyskujące dostęp do naszej strony internetowej lub wchodzące z nami w innego rodzaju interakcje zrozumiały przysługujące im prawa w odniesieniu do posiadanych przez nas danych osobowych, które ich dotyczą. 

Spółka „TALIS” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki w dowolnym momencie poprzez powiadomienie użytkowników o istnieniu nowego oświadczenia o ochronie prywatności.

Niniejsze oświadczenie opisuje rodzaje danych osobowych, jakie możemy zbierać od użytkowników w momencie nawiązania (bądź potencjalnego nawiązania) relacji biznesowej lub które użytkownik może podać, odwiedzając stronę internetową: www.talis-group.com (nasza „Strona internetowa”) bądź strony internetowe lokalnych podmiotów Grupy, a także praktyki stosowane przez nas do przetwarzania takich danych.

Zbieranie informacji

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące danej osoby lub z nią powiązane, które mogą być wykorzystane (lub połączone z innymi informacjami) do identyfikacji tej osoby. Dane osobowe obejmują między innymi: 1) dane kontaktowe (takie jak adres e-mail, numer telefonu); 2) dane demograficzne (takie jak płeć, data urodzenia) oraz 3) identyfikatory internetowe (takie jak adres IP).

„Specjalne kategorie danych” oznaczają dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, wyznanie lub przekonania światopoglądowe bądź przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej oraz dane dotyczące zdrowia, seksualności bądź orientacji seksualnej osoby fizycznej.

Zbieramy dane pochodzące od użytkowników w następujących sytuacjach

Korzystanie ze strony internetowej: zbieramy dane osobowe użytkownika i dane użytkowania (patrz punkt „Google Analytics” poniżej), kiedy skorzysta on z naszego formularza kontaktowego, skontaktuje się z nami mailowo, utworzy konto w celu skorzystania z jednej z naszych usług, zapisze się do naszego newslettera, skorzysta z naszej strony typu „aplikacja otwarta” lub w inny sposób przekaże nam swoje dane osobowe. W swojej „skrzynce wiadomości” użytkownik może przekazać nam nieco więcej informacji związanych ze swoim zapytaniem. Niektóre z tych informacji mogą zaliczać się do „Specjalnych kategorii danych”, o których mowa powyżej. Przed przekazaniem nam takich informacji użytkownik powinien upewnić się, że chce nam je ujawnić.

Interakcja w mediach społecznościowych: kiedy użytkownik wchodzi na nasze strony w mediach społecznościowych, serwisy te mogą – w zależności od indywidualnych ustawień prywatności – uzyskiwać dostęp do informacji podanych danej platformie społecznościowej.

Rozpoczęcie procedury zakupu / zapytanie ofertowe: zbieramy dane osobowe użytkownika, kiedy rozpocznie procedurę zakupu lub przekaże nam zapytanie ofertowe telefonicznie, kontaktując się z jednym z naszych biur bądź za pośrednictwem przedstawiciela spółki „TALIS”. Informacje te mogą obejmować: imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu, preferencje dotyczące kontaktu, inne uwagi i wszelkie inne informacje potrzebne w celu przedstawienia oferty lub umożliwienia sprzedaży.

Nawiązanie relacji biznesowej / handlowej: zbieramy dane osobowe użytkownika, kiedy nawiązuje z nami relację handlową. Uzyskanie określonych danych osobowych od naszych dostawców jest konieczne w celu umożliwienia wykonania umowy pomiędzy obiema stronami. Przetwarzanie takich danych osobowych odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane użytkowania „Google Analytics”: nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów www, które dostarcza spółka Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki „cookie”, czyli pliki tekstowe na komputerze użytkownika, aby pomóc stronie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje o korzystaniu ze strony przez użytkownika generowane przez plik cookie są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Na niniejszej stronie internetowej aktywna jest anonimizacja IP, co oznacza, że adres IP użytkownika jest skracany na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i skracany na ich terenie.

Google wykorzystuje te informacje w imieniu operatora niniejszej strony internetowej w celu oceny użytkowania strony przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów strony i świadczenia im innych usług związanych z aktywnością na stronie i użytkowaniem witryny.

Adres IP, który przeglądarka użytkownika przesyła w ramach narzędzia Google Analytics, nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zablokować wykorzystywanie plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim wypadku może nie być w stanie korzystać z pełnego zakresu funkcjonalności strony. Użytkownik może również zrezygnować z usługi śledzenia aktywności przez Google Analytics w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując blokujący narzędzie dodatek, Google Analytics Opt-out, dla swojej bieżącej przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Pliki cookie: nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony, a także w celu umożliwienia nam analizy ruchu na stronie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, kiedy odwiedza naszą stronę internetową. Umożliwiają one konfigurację przeglądarki, aby zagwarantować najlepszą możliwą funkcjonalność strony Grupy Talis w czasie wizyty użytkownika. Zbierane i przechowywane są następujące kategorie danych: -

  • odwiedzona strona internetowa,
  • godzina uzyskania dostępu,
  • ilość przesłanych danych,
  • źródło / link, pod którym uzyskano dostęp,
  • używana przeglądarka,
  • używany system operacyjny,
  • użyty adres IP.

Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie, jeśli nie chce, aby takie informacje były rejestrowane lub zrezygnować z umożliwiania zbierania jego danych osobowych za pośrednictwem plików cookie, wybierając odpowiednią opcję na banerze z informacją o plikach cookie podczas odwiedzin na naszej stronie. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność strony i pogorszyć jakość korzystania z niej.

Wykorzystanie informacji

Dane osobowe przekazywane nam przez użytkownika za pośrednictwem strony internetowej lub w inny ze sposobów, o których mowa powyżej, wykorzystywane są wyłącznie w powiązaniu z zamawianymi usługami oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania. Są one ujawniane, jedynie jeśli jest to wymagane na mocy prawa, w celu wypełnienia zobowiązania umownego pomiędzy obiema stronami bądź na mocy nakazu sądowego. Mamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, realizacji zamówienia lub świadczenia zamówionych usług. Użytkownik może zażądać usunięcia tych danych w dowolnym momencie, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych pod podanym poniżej adresem e-mail. Informacje zebrane za pośrednictwem plików cookie na naszej stronie internetowej przechowywane są przez firmy hostingowe obsługujące naszą stronę. Zawarliśmy z takimi usługodawcami odpowiednie umowy mające zagwarantować ochronę danych użytkownika i poszanowanie jego praw.

Gdzie przechowujemy dane użytkowników

Informacje przekazane nam przez użytkownika za pośrednictwem niniejszej strony internetowej przechowywane są na bezpiecznych serwerach na terenie Unii Europejskiej. Dane osobowe przekazane nam przez użytkownika mogą być od czasu do czasu przetwarzane przez jeden z naszych podmiotów zlokalizowanych poza obszarem Unii Europejskiej. W takiej sytuacji podmioty te podlegają regułom („Obowiązujące reguły korporacyjne”), które zapewniają taki sam poziom ochrony danych osobowych użytkownika, jak w przypadku podmiotów na terenie Unii Europejskiej. Jeżeli podaliśmy użytkownikowi hasło dostępu do określonych części naszej strony internetowej, to użytkownik odpowiada za zachowanie poufności hasła. Hasła nie należy nikomu udostępniać. Niestety przesyłanie danych przez internet nigdy nie jest w pełni bezpieczne. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych do naszej strony, zatem przesyłanie takich danych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Po otrzymaniu danych od użytkownika stosujemy restrykcyjne procedury i zabezpieczenia, aby je chronić.

Przechowywanie informacji

Spółka „TALIS” przetwarza dane osobowe z zachowaniem z góry ściśle określonych okresów przechowywania, które różnią się w zależności od rodzaju zbieranych danych osobowych i celu ich przetwarzania. Aby uzyskać więcej informacji na temat okresów przechowywania danych osobowych, które posiadamy, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod podanym niżej adresem e-mail.

Prawa przysługujące użytkownikom

RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określa liczne prawa przysługujące osobom fizycznym w odniesieniu do dotyczących ich danych osobowych, które są przechowywane. Spółka „TALIS” rozumie znaczenie tych praw i wprowadziła procedury zapewniające osobom fizycznym możliwość korzystania z przysługujących im praw.

Prawo dostępu – użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, że są one przetwarzane oraz uzyskania określonych informacji na temat sposobu przetwarzania tych danych.

Prawo do sprostowania (korekty) – w określonych okolicznościach użytkownik ma prawo żądać sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są one niedokładne, oraz ich uzupełnienia, jeżeli są niekompletne.

Prawo do bycia zapomnianym – w określonych okolicznościach użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeśli spełnione zostaną określone warunki, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych.

Prawo do przenoszenia danych – w określonych okolicznościach użytkownik ma prawo do przeniesienia, skopiowania lub przekazania swoich danych osobowych innej organizacji lub samemu sobie (może zażądać, abyśmy zrobili to za niego). Prawo to ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przetwarzanie ma miejsce na podstawie zgody lub umowy i odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu – w określonych okolicznościach użytkownik ma prawo sprzeciwić się niektórym rodzajom przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie opiera się na warunku prawnie uzasadnionych interesów, gdy dane są przetwarzane w celach związanych z marketingiem bezpośrednim lub gdy są przetwarzane w celach statystycznych.

Prawo do złożenia skargi – użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzoru w swoim państwie członkowskim, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez spółkę „TALIS” narusza przysługujące mu prawa. Zob.:

 

Deutschland – https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/

UK – https://ico.org.uk/

la France – https://www.cnil.fr/en/home

Nederland – https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

España – https://www.aepd.es/index.html

Polska – https://giodo.gov.pl/

Italia – http://www.garanteprivacy.it/

Portugal – http://www.cnpd.pt/

Israel – www.gov.il/en/Departments/the_privacy_protection_authority

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw prosimy o przesłanie wiadomości e-mail do Inspektora Ochrony Danych Grupy (którym jest Jamie Slee): -    DPO@remove-this.talis-group.com                                             

Zapytania ogólne: - info@remove-this.talis-group.com Tel: +49 7321 320 0

TALIS Polska Sp. z o.o.

ul. Plebiscytowa 3
41-600 Świętochłowice

 

Telefon: +48 32 770 50 00
Fax: +48 32 770 47 73
E-mail: talis.polska@remove-this.talis-group.com