TALIS Polska sp. z o.o. • ul. Plebiscytowa 3 • PL- 41-600 Świętochłowice
Phone: +48 32 770 50 00 • Fax: +48 32 770 47 73 • E-Mail: info@talis-group.com

Strona główna       

Zaopatrzenie w wodę

Niezależnie czy z rzek, jezior czy z wód gruntowych - czysta woda jest niezbędna człowiekowi do życia.

Jako wodę pitną rozumie się wodę, która jest tak czysta, że jest zdatna dla ludzi do picia lub gotowania. W Polsce  jakość wody pitnej i jej zdatność do spożycia regulowane są odpowiednimi rozporządzeniami MZiOS.

Dlatego też dostawcy wody pitnej mają za zadanie ciagłe kontrolowanie i gwarantowanie stałej jakości wody pitnej od punktu pobrania poprzez oczyszczanie i transport do końcowego odbiorcy.


Pobór i transport wody pitnej, jako najważniejsze zadanie, stawia wysokie wymagania jakości naszej armatury...

Armatura TALIS dzięki doskonałym rozwiazaniom technicznym, odpowiedniej kontstrukcji i materiałom wysokiej jakości, które odpowiadają wszystkim krajowym i międzynarodowym normom, konsekwentnie spełnia ścisłe wymagania higieniczne.

Kontakt

TALIS Polska sp. z o.o.
ul. Plebiscytowa 3
41-600 Świętochłowice

Telefon:
Faks:
+48 32 770 50 00
+48 32 770 47 73
  

Wyślij e-mail