TALIS Polska sp. z o.o. • ul. Plebiscytowa 3 • PL- 41-600 Świętochłowice
Phone: +48 32 770 50 00 • Fax: +48 32 770 47 73 • E-Mail: info@talis-group.com

Strona główna       

Ścieki i oczyszalnie ścieków

Głównym zadaniem technologii odprowadzania ścieków jest magazynowanie, transport i oczyszczanie ścieków komunalnych jak i przemysłowych oraz wody deszczowej.

Zależnie od rodzaju ścieków, stosowana armatura musi spełniać ściśle określone wymagania. Biorąc je pod uwagę TALIS oferuje szeroką gamę produktów na tym rynku.


Liczne instalacje na całym świecie dowodzą kompetencji TALIS w dziedzinie technologii odprowadzania ścieków. Zakres zastosowań jest uzupełniony armaturą dla biogazowni.

Ochrona kanałów przed wpływem zanieczyszczeń stałych, ich zablokowaniem jest głównym zadaniem w tym obszarze zastosowań. Szczególnie wielką wagę, w przypadku silnie zanieczyszczonych ścieków przywiązuje się do wyboru odpowiednich materiałów i optymalnej ochrony antykorozyjnej. Kompetencje TALIS udowodnione są obecnością w licznych projektach, które zostały zrealizowane na całym świecie.

Zakres oferty uzupełnia szeroka gama produktów do stosowania w instalacji biogazu, w których w zależności od parametrów (np. wartości pH, proporcja kwasów organicznych lub temperatura) TALIS może zapewnić odpowiednią armaturę dla każdego przypadku.

Kontakt

TALIS Polska sp. z o.o.
ul. Plebiscytowa 3
41-600 Świętochłowice

Telefon:
Faks:
+48 32 770 50 00
+48 32 770 47 73
  

Wyślij e-mail