TALIS Polska sp. z o.o. • ul. Plebiscytowa 3 • PL- 41-600 Świętochłowice
Phone: +48 32 770 50 00 • Fax: +48 32 770 47 73 • E-Mail: info@talis-group.com

Strona główna       

Imprint

TALIS Polska sp. z o.o.
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3

Telefon: +48 (0) 32 770 50 00
Fax: +48 (0) 32 770 47 73
E-mail : talis.polska@talis-group.com

NIP: 522-000-59-30

KRS 0000140485 - Sąd rejonowy w Katowicach

Kapitał Zakładowy - 161 520,00 PLN